Expositie De Iris

Onze expositie in het Stadsmuseum Harderwijk is van 16 mei tot 23 juni 2024 en de toegang is vrij.

Openingsuren van 10:30 tot 17.00 uur (’s zondags vanaf 12.00 uur).

Tijdens deze expositie presenteert onze fotoclub diverse foto’s met aandacht voor verval en vergankelijkheid, voor de diepte die deze bestaanselementen met zich meebrengen.

Via de weg van de fotografie een blik op het ‘tragische’ in het bestaan.

Het is mogelijk om natuurlijk mooie en gelikte onderwerpen vast te leggen en deze bijwerken met Photoshop zodat geen afwijking of smetje te zien is. Boeiender echter zijn plekken en onderwerpen, getekend door tijd en gebeurtenissen, waarin de vergankelijkheid van het bestaan nadrukkelijk in beeld wordt gebracht.

Gebouwen, getransformeerd in dat patina van ouderdom, van verwering door de elementen, door vervuiling. Troosteloze plekken waar je zo snel mogelijk vandaan wilt. Tegelijk een ongekende rijkdom aan beelden, waar slijtage en teloorgang te proeven is. Voorwerpen en beelden van toen, het verleden tastbaar in barsten en beschadigingen, waar de gepolijste vaalheid de belangrijkste kleurcomponent is. Verweerd, bezoedeld, intiem, en tegelijk evenzovele bronnen van verhalen en herinneringen; van melancholie, maar ook van vreugde en verwondering, waaruit schoonheid naar boven komt.

Ter inspiratie zijn er op de clubavond van 22 januari een zeventigtal foto’s gepresenteerd, die in de aanloop naar de expositie gemaakt zijn of uit het archief zijn opgediept. Foto’s om elkaar op ideeën te brengen en elkaar uit te dagen.

Nu is is het de bedoeling om nog pakkender beelden vast te leggen en vóór 15 maart drie actuele foto’s in te leveren. Van elk lid wordt één foto geselecteerd, die het meeste bijdraagt aan een evenwichtige, prachtige expositie, waar de schoonheid van het verval te zien is, te ruiken is, te beleven is. Een expositie, waar je je waant in een wereld, met littekens overdekt, verdord, bezoedeld, intiem, ruw, aards, vluchtig, aarzelend en kortstondig.

Ter inspiratie zijn er foto’s gepresenteerd, die in de aanloop naar de expositie gemaakt zijn of uit het archief zijn opgediept. Foto’s om elkaar op ideeën te brengen en elkaar uit te dagen.

Deze presentatie is in te zien via deze download

error: Content is beveiligd !!