Oorkonde FB voor Arnold van de Kamp

Tijdens onze BBQ werd Arnold van de Kamp onverwacht in het zonnetje gezet door de Fotobond.

Namens deze bond overhandigde Tom Meerman (Dagelijks bestuur FB) een oorkonde uit aan Arnold, omdat hij dit jaar 50 jaar lid is van deze bond.

Het is toch gelukt: Arnold was even sprakeloos!

Proficiat namens alle leden van AFV De Iris.

Prev Burgemeester Harderwijk opent Lustrum Expo

Leave a comment

error: Content is protected !!