Bespreking Beleidsplan AFV De Iris

Tijdens ALV 2022 is verzocht een beleidsplan voor onze fotoclub op te stellen. Op verzoek van het bestuur is door Hein Hendriksen en Hans de Ru een draftversie Beleidsplan voor onze fotoclub opgesteld. Op de clubavond van 5 juni zal dit plan door hen worden gepresenteerd en kunnen de leden met hen en het bestuur in discussie gaan. Theo Sierksma zal de discussie faciliteren en door het bestuur worden de op-/aanmerkingen genoteerd. D.z.v. het bestuur zal medio mei een mail hierover worden rondgestuurd naar alle leden.

Prev Uitslag Bondsfotowedstrijd 2023
Next Mooiste foto 2022/2023

Leave a comment

error: Content is protected !!